நீரிழிவு என்றால் உங்களுடைய இரத்தத்தில் மிக அதிகமாக சர்க்கரை உள்ளது என்று அர்த்தம். உங்கள் உடல் இன்சுலின் எனப்படும் ஒரு இரசாயனம், அல்லது ஹார்மோனை போதிய அளவிற்கு உருவாக்காத போது உயர் இரத்த சர்க்கரை பிரச்சனை தொடங்குகிறது.

உங்கள் உடல் நீங்கள் உண்ணும் உணவின் பெரும் பகுதியை குளுக்கோஸ் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு வகையான சர்க்கரையாக மாற்றுகிறது.

இந்த சர்க்கரை உங்கள் உடலில் உள்ள அனைத்து உயிரணுக்களுக்கும் உங்கள் இரத்தத்தின் மூலம் பயணம் செய்கிறது. உங்களுக்கு சக்தி அளிப்பதற்கு உங்கள் உடலின் உயிரணுக்களுக்கு சர்க்கரை தேவைப்படுகிறது.

இன்சுலின் சர்க்கரை உங்கள் இரத்தத்தில் இருந்து உங்கள் உயிரணுக்களுக்கு நகர்வதற்கு உதவுகிறது. இன்சுலின் இல்லாமல், உங்கள் உயிரணுக்கள் உங்களை சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்க வேண்டிய சர்க்கரையைப் பெற முடியாது.

சர்க்கரையை உங்கள் இரத்தத்தில் இருந்து உங்கள் உடல் உயிரணுக்களுக்கு நகர்த்துவதன் மூலம் இன்சுலின் உங்கள் இரத்த சர்க்கரை அளவை சாதாரணமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது (மிகவும் அதிகமாக இல்லை, மிகவும் குறைவாக இல்லை). 

உயர் இரத்த சர்க்கரை அளவுகளைக் குறைக்க போதுமான இன்சுலின் இல்லாத போது உங்களுக்கு நீரிழிவு நோய் உள்ளது என்று அர்த்தம்.

உயர் இரத்த சர்க்கரை அளவுகள் கடுமையான உடல்நல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும்

நீரிழிவு நோய்க்கு சிகிச்சையளிக்கப்படலாம் மற்றும் சிகிச்சையளிக்கப்பட வேண்டும்.

 

உங்கள் உடல் இன்சுலினை அறவே உருவாக்கவில்லை

உங்கள் உடல் போதுமான இன்சுலினை உருவாக்கவில்லை, அல்லது உடல் உருவாக்கப்படும் இன்சுலின் சரியாக வேலை செய்யவில்லை.

உங்கள் இரத்தத்தில் இருந்து சர்க்கரையை உயிரணுக்களுக்கு நகர்த்துவதற்கு போதுமான இன்சுலின் இல்லாததால் இரத்த சர்க்கரை அளவுகள் அதிகமாக இருத்தல். 

 

வகை 2 நீரிழிவு நோயில், உடல் சிறிதளவு இன்சுலினை உருவாக்கலாம், ஆனால் அது போதுமானது அல்ல.

உருவாக்கப்படும் இன்சுலின் சரியாக வேலை செய்யவில்லை. 

வகை 2 நீரிழிவு பெரும்பாலும் வயது வந்தவர்களில் தொடங்குகிறது, ஆனால் குழந்தைகளுக்கும் கூட ஏற்படலாம்.

அதிக எடையுள்ள மக்களில் அல்லது குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு நீரிழிவு இருந்தால் இது மிகவும் பொதுவானது ஆகும்.