मधुमेह म्हणजे आपल्या रक्तामध्ये अतिशय जास्त प्रमाणात साखर आहे. जेव्हा आपले शरीर पुरेशा प्रमाणात इंसुलिन नावाच्या रसायन किंवा संप्रेरकाची निर्मिती करीत नाही तेव्हा रक्तातील साखरेची समस्या सुरू होते.

आपले शरीर आपण खाणाऱ्या बहुतांश अन्नाला एका प्रकारच्या साखरेमध्ये रूपांतरीत करते ज्याला ग्लुकोज म्हणतात.

ही साखर आपल्या रक्तामधून आपल्या शरीरातील सर्व पेशींपर्यंत पोहोचते. आपल्या ऊर्जा देण्याकरीता आपल्या पेशींना साखरेची गरज भासते.

आपल्या रक्तातून आपल्या पेशीमध्ये जाण्याकरीता इंसुलिन साखरेला मदत करते. इंसुलिन शिवाय आपल्याला ऊर्जावान राखण्याकरीता आपल्या पेशींना साखर मिळत नाही.

आपल्या रक्तातून आपल्या शरीराच्या पेशींमध्ये साखरेला हलवून इंसुलिन रक्तातील साखरेची पातळी सामान्य (खूप जास्तही नाही व खूप कमीही नाही) राहण्यास मदत करते.

रक्तातील इंसुलिनची उच्च पातळी कमी करण्याकरीता जेव्हा आपल्याजवळ पुरेसे इंसुलिन नसते त्याचा अर्थ आपल्याला मधुमेह असतो.

रक्तातील साखरेच्या उच्च पातळीमुळे आरोग्याच्या गंभीर समस्या उत्पन्न होऊ शकतात.

त्यामुळे मधुमेहावर अवश्य उपचार केला जावा.

 

आपले शरीर मुळीच इंसुलिन बनवत नसेल.

आपले शरीर पुरेशा प्रमाणात इंसुलिन बनवत नसेल किंवा शरीराद्वारे बनवले जाणारे इंसुलिन योग्य प्रकारे कार्य करीत नसेल.

आपल्या रक्तातून आपल्या पेशींमध्ये साखर हलवण्याकरीता जर पुरेसे इंसुलिन उपलब्ध नसेल तर रक्तातील साखरेची पातळी वाढलेली राहते.

 

प्रकार २ मधुमेहामध्ये शरीर काही इंसुलिन बनवू शकते मात्र ते पुरेसे नसते.

किंवा शरीराने बनवलेले इंसुलिन योग्य कार्य करीत नाही.

प्रकार २ चा मधुमेह बहुधा प्रौढ लोकांना होतो मात्र मुलांनाही होऊ शकतो.

हा लठ्ठ लोकांना किंवा कुटुंबामध्ये कुणाला मधुमेह असल्यास होण्याची शक्यता जास्त आहे.